Výrobní společnosti

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. Protože aktuálně není možné uzavřít dlouhodobě fixované smlouvy na dodávku energií, je pro společnosti důležité přejít od pouhé kontroly nepřekročení sjednaného maximálního odběru ke kontinuálnímu měření spotřeby všech energií ve společnosti. S cílem získat komplexní přehled o odběru energií z pohledu celkového množství, tak z pohledu rozložení v časovém horizontu.

Energetický management systém má za cíl zvýšení energetické účinnosti spotřeby energií s dopadem na trvale udržitelné snížením spotřeby energií. Prostředkem je aktivní optimalizace spotřeby energií kombinací různých zdrojů energie. Důležitým prvkem je optimální využití vlastních zdrojů energie jako jsou systémy fotovoltaiky, tepelných čerpadel, bateriových úložišť či kogenerace.

Bioplyn Hala (1)
DSC 7119

Řešení pro budovy

Budovy jsou dnes již standardně vybaveny technologiemi jako jsou kotelny, vzduchotechnika, klimatizační nebo rekuperační jednotky. Každá z technologií je vybavena vlastní řídicí jednotkou, která nekooperuje s ostatními technologiemi. Naším přínosem je dodání centrální řídicí jednotky, která umožní provázanost nastavení technologií v budově tak, aby se jejich fungování nevylučovalo, ale naopak přineslo výhody vedoucí k nastavení optimální spotřeby energií. Všechno to vede k úsporám spotřeby energií, a tedy i snížení platby za energie.

Projekty řešíme vždy komplexně pro potřeby konkrétní budovy. To vše realizujeme v úzké spolupráci se zákazníkem. Nicméně zde naše práce nekončí. Pro naše zákazníky řešíme instalaci výsledného systému, migraci dat, integraci s dalšími systémy, školení a případně i servis dodaného řešení.

Průběh realizace zakázky

×

Úvod

Pří úvodní schůzce s vámi společně projdeme prostory budov a zjistíme, jaké používáte technologie, jaký je režim provozu a kde budeme sbírat data. Domluvíme konkrétní úspory, které potřebujete zajistit od EnMS systému.

×

Analýza současného stavu

Zjistíme skutečný stav provozu budovy, především současné nastavení technologií a možnosti jejich ovládání a také klimatické podmínky v budově.

×

Návrh technického řešení

Na základě analýzy skutečného stavu navrhneme řešení dodání našeho řídicího systému. Toto řešení představuje komplexní systém postavený na dodání řídicí jednotky, která sdruží ovládání všech technologií v budově. Dále v rámci našeho řešení dodáváme aplikaci pro místní i vzdálené ovládání technologií.

×

Partnerský vztah

Naším cílem je s vámi navázat dlouhodobý vztah. Pomůžeme vám růst a na oplátku rosteme s vámi. Proto se staráme o to, aby byla aplikace i nadále udržována a rozvíjena. Nabízíme pravidelný i nahodilý servis a údržbu dodávaného ŘS a vzdálenou aplikační podporu.

EnMS - Energetický managment systém

Energetický management je celý komplex opatření, jejichž výsledkem je snížení spotřeby energií jak v budovách, tak ve výrobních firmách. Cílem není snížení spotřeby za každou cenu. Nastavená opatření nemají dopad do kvality prostředí, komfortu lidí a omezení výroby. Energetický management systém má třífázový cyklus.

Monitoring

Vím, jaké energie a kdy je spotřebovávám.

Optimalizace

Na základě analýzy dat udělám systémová a technická opatření s maximálním využitím automatizace.

Udržitelnost

Dlouhodobé a neustále zlepšování spotřeby energií na základě pravidelné energetické analýzy kontinuálně měřených dat.

Norma

Energetický management je definován normou kvality ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s touto normou je možné konkrétní systém hospodaření s energií organizace certifikovat.

Zat Barak Enms

Dotace

Aktuální ceny energií nutí všechny přemýšlet o využívání technologií v budovách, zejména pak o  optimalizaci jejich nastavení. Na aktuální situaci reaguje i Evropská unie vypsáním několika dotačních titulů pro čerpání peněz na EnMS.

Našim zákazníkům pomůžeme s vyřízením dotace na pořízení EnMS. Provedeme Vás celým procesem dokladování žádosti, čerpání a dokládání úspor, které je potřeba pro zajištění úspěšného čerpání dotace.

Aktuálně vypsané dotační tituly

Naši zákazníci

Maxresdefault "V minulosti nechávali kluci v pokojích topení naplno, i když byli ve škole nebo na tréninku. Nyní regulujeme teplotu efektivně s možností stálého dohledu."

FC Viktoria Plzeň

Zs Klatovy Spokojený zákazník, kterému jsme pomohli vyřešit letitý problém s nerovnoměrným vytápěním jednotlivých částí objektu školy.

Masarykova základní škola Klatovy

Skolky "První čísla nám zatím potvrzují, že k úsporám při využití této technologie skutečně dochází. Je tedy namístě dál přemýšlet nejen o tom, kam všude ji umisťovat, ale také o tom, co dalšího by mohla z hlediska provozu našich budov monitorovat."

21. mateřská školka na Celchu

Kontaktujte nás

Petr Hasman
Petr Hasman

ZAT a.s.
řešení pro budovy
petr.hasman@zat.cz
+420 736 519 292

Jan Kovářík
Jan Kovářík

ZAT a.s.
řešení pro výrobní společnosti
jan.kovarik@zat.cz
+420 735 724 734